Pensjonat Romanowski na Facebook-u!
Pensjonat Romanowski Logo

Atrakcje w okolicy

Olsztyn - (odległość od Pensjonatu Romanowski: 47km) W sezonie letnim po Łynie odbywają się spływy kajakowe „Łyną przez Olsztyn”. Spływy rozpoczynają się pod zamkiem olsztyńskim. Trzykilometrowa trasa wiedzie przez malowniczy przełom Łyny w olsztyńskim Lesie Miejskim. Celem spływu jest rozlewisko, gdzie łączą się dwie rzeki – Łyna i Wadąg. Do walorów rekreacyjnych i turystycznych należy zaliczyć zabytki architektoniczne miasta:

 • Gotycki zamek kapituły warmińskiej z II połowy XIV w.
 • Fragmenty murów miejskich z Bramą Wysoką (Górna Brama) z XIV w.
 • Stary Ratusz (wzniesiony w XIV w., po pożarze odbudowany w latach 1623-1624)
 • Kaplica Jerozolimska z 1565 r.
 • Pałac Archiprezbitera z II poł. XVIII w.
 • Cmentarz Żydowski zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna
 • Nowy Ratusz z początku XX w.

Innym ciekawym miejscem jest Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne, Ogród Dendrologiczny w Kudypach oraz Muzeum Warmii i Mazur. Olsztyn jest promotorem kampanii „Mazury cud natury”. Obecnie jest najważniejszym w regionie ośrodkiem kulturalnym z filharmonią, teatrem lalek oraz edukacyjnym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim na czele.

Frombork - (odległość od Pensjonatu Romanowski: 110km) to niewielkie miasteczko położone nad Zalewem Wiślanym. Miejsce malownicze i dzięki licznym pamiątkom przeszłości pełne tajemniczego uroku. Przyciąga unikalną architekturą zespołu katedralnego, bogatą historią a przede wszystkim postaciąMikołaja Kopernika. Atrakcje:

 • Wzgórze Katedralne
 • Katedra i miejsce pochówku Kopernika
 • Koncert organowy
 • Zespół poszpitalny św. Ducha i Kaplica św. Anny – Muzeum Historii Medycyny
 • Rejs statkiem po Zalewie Wiślanym
 • Planetarium i obserwatorium astronomiczne
 • Wzgórze Katedralne, z archikatedrą i wieżą Radziejowskiego

Wilczy Szaniec – (odległość od Pensjonatu Romanowski: 46km) w latach 1941-1944r. kwatera główna Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych w lesie gierłoskim, na wschód od wsi Gierłoż i 8 km na wschód od Kętrzyna. Kwatera została wybudowana, aby Hitler mógł dowodzić wojskami podbijającymi ZSRR. W 1944 r. mieszkało tu ponad 2000 osób. 20 lipca 1944r. pułkownik hrabia Claus Schenk von Stauffenberg dokonuje tu nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Tu decydowano o wykorzystaniu jeńców w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Tu podejmowano zbrodnicze decyzje, dotyczące losów wielu narodów Europy.

Święta Lipka – (odległość od Pensjonatu Romanowski: 24km) to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od początku powstania aż do dziś są Ojcowie Jezuici, już od średniowiecza przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski. Święta Lipka to także obiekt zabytkowy, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru, posiada zachowaną w stanie prawie nie zmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby w drewnie i kamieniu, malarstwo ścienne i obrazy na płótnie, wyroby złotnicze i snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa.

Lidzbark Warmiński - (odległość od Pensjonatu Romanowski: 34km) leży w historycznej Warmii, w widłach rzek Łyny i jej dopływu Symsarny oraz na styku trzech mezoregionów: Niziny Sępopolskiej, Pojezierza Olsztyńskiego i Wzniesień Górowskich. Miasto posiada wiele zabytków historycznych, które warto zobaczyć:

 • Zamek biskupów warmińskich wraz z przedzamczem, bastionem i basztą
 • Kolegiata św. Piotra i Pawła
 • Cerkiew prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • Oranżeria Krasickiego
 • Ratusz – neogotycki XIX-wieczny
 • Wysoka Brama
 • Mury Obronne

Stoczek Klasztorny - (odległość od Pensjonatu Romanowski: 25km) Wieś Stoczek 18 listopada 1349 lokował biskup warmiński Herman z Pragi. W Stoczku przed wybudowaniem kościoła znajdowała się kaplica, gdzie przedmiotem kultu była pierwotnie figurka Matki Bożej. Sanktuarium w Stoczku posiada tytuł bazyliki mniejszej nadany przez papieża Jana Pawła II. W części klasztornej sanktuarium znajduje się izba pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 1957 r. sanktuarium opiekują się księża Marianie, znani z wzniesienia świątyni w Licheniu. Wyposażenie kościoła: w ołtarzu głównym wykonanym w 1713 r. przez Krzysztofa Peuckera znajduje się obraz M.B. Stoczkowskiej (kopia obrazu „Salus Populi Romani” z Rzymu). Obraz jest okryty srebrną sukienką z 1687 r. Na obrazie zawieszone są bursztynowe korale – wotum kardynała Stefana Wyszyńskiego. W lewym ołtarzu znajduje się obraz św. Anny Samotrzeciej ozdobiony także metalową sukienką i koronami na początku XVIII w. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Franciszka. W kościele jest również okryty srebrną sukienką obraz św. Antoniego (z prawdziwym wizerunkiem) sprowadzony z Włoch w 1695 r. Na uwagę w świątyni zasługuje wykuta z żelaza w 1738 r. przez kowala z Dobrego Miasta ambona. Ozdobą kościoła jest także chór z organami w pierwotnej formie z 1695 r. Pod posadzką kościoła znajdują się krypty, gdzie spoczywa m.in. kasztelan kijowski Stanisław Potocki – brat biskupa Potockiego.W ostatnich latach pięknie odnowiony został ogród klasztorny, udostępniony także odwiedzającym sanktuarium.

Copyrights 2012 Przedsiebiorstwo ROMANOWSKI Wszelkie prawa zastrze__one
Projekt i wykonanie webCase.pl